Selasa, Disember 28, 2010

PEERS - pendidikan kesihatan reproduktif dan sosialKPM telah melaksanakan Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) sejak 1989 di sekolah menengah dan sejak 1994 di sekolah rendah, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kesihatan dan secara merentas kurikulum mata pelajaran lain seperti bahasa, Sains, Biologi, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Istilah “Pendidikan Seks” tidak digunakan sama sekali dalam konteks pendidikan di Malaysia kerana ia memberi konotasi yang negatif dalam kalangan masyarakat kita. Istilah “Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial” digunakan susulan daripada kelulusan Kabinet pada 20 Disember 2006 untuk menggantikan nama “Pendidikan Kesihatan Keluarga” (1989 – 2002) dan “Pendidikan Seksualiti” (2003 – 2005) yang digunakan sebelum ini.

Kurikulum Pendidikan Kesihatan terdiri daripada elemen PEERS (75%), pemakanan (15%) dan pertolongan cemas (10%). Kandungan PEERS dalam Pendidikan Kesihatan digubal berdasarkan kepada tahap perkembangan kognitif dan kesesuaian peringkat umur kumpulan sasaran. Setiap individu perlu dilengkapi dengan kemahiran membuat keputusan konstruktif, bijak dan bertanggungjawab dalam menangani situasi berisiko.
PEERS merangkumi :

· Kesihatan diri dan reproduktif
- aspek perkembangan dan perubahan fizikal, fisiologikal serta psikologikal semasa akil baligh, dan penjagaan kesihatan reproduktif.

· Penyalahgunaan bahan
- kesan buruk pengambilan bahan berbahaya iaitu rokok, dadah, inhalan dan alkohol, serta kemahiran berkata TIDAK.

· Kemahiran pengurusan mental dan emosi
- kemahiran pengurusan konflik dan stres dalam diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat.

· Kekeluargaan
- kepentingan institusi perkahwinan, kekeluargaan, peranan dan tanggungjawab ahli dalam keluarga.

· Perhubungan
- kepentingan etiket perhubungan dan kemahiran interpersonal yang positif dalam persaudaraan serta persahabatan.

· Pencegahan penyakit
- pengetahuan dan kemahiran mengurus kesihatan daripada penyakit berjangkit, tidak berjangkit, genetik, keturunan dan mental.

· Keselamatan
- langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam, serta akta perlindungan bagi kanak-kanak, gadis dan wanita, termasuk kemahiran keselamatan diri iaitu mengelak diri daripada ancaman orang yang tidak dikenali dan orang yang perlu dihubungi jika berlaku gangguan, ancaman serta kecemasan.

PEERS memberi kesedaran dan membantu murid membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan reproduktif dan sosial, menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya mereka mengambil berat tentang kesihatan seksual, dan membantu mereka memperoleh kemahiran membuat keputusan yang bertanggungjawab pada masa kini serta masa depan.

Peka kepada keperluan terhadap PEERS yang dilaksanakan melalui mata pelajaran Pendidikan Kesihatan, maka kurikulum Pendidikan Kesihatan sentiasa disemak dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Bermula tahun 2011, Pendidikan Kesihatan akan diajar secara berasingan sebagai satu mata pelajaran dan tidak bercantum dengan mana-mana mata pelajaran lain. Sebelum ini Pendidikan Kesihatan digabung dengan Pendidikan Jasmani dan diajar sebagai mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJPK). Pendidikan Kesihatan diberi peruntukan satu waktu (30 minit) setiap minggu bermula dengan Tahun 1 pada tahun 2011.

PEERS adalah satu proses sepanjang hayat untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk sikap, nilai serta kepercayaan terhadap identiti, perhubungan dan keintiman sesama insan. PEERS mencakupi pengetahuan dari aspek biologikal, sosiobudaya, psikologikal dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan dan tidak hanya berfokus kepada isu seksual. Contohnya, skop PEERS dalam kurikulum Pendidikan Kesihatan pada Tahap Satu sekolah rendah merangkumi topik perbezaan aspek fizikal lelaki dan perempuan, tanggungjawab menjaga kebersihan diri, kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat, kepentingan memelihara kehormatan diri serta pengurusan perasaan.

Adalah menjadi hasrat KPM untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat dan seterusnya merealisasikan kejayaan PEERS. Kejayaan ini memerlukan penggemblengan usaha dan kerjasama berterusan daripada semua pihak terutamanya ibu bapa dalam mendidik anak dengan maklumat dan pengetahuan PEERS yang sempurna. Justeru, KPM ingin menjelaskan bahawa dalam konteks pendidikan di Malaysia, kita menggunakan istilah Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial yang mana singkatannya ialah PEERS. PEERS dilaksanakan secara komprehensif dan kohesif dari sekolah rendah hingga sekolah menengah untuk meningkatkan kesedaran dan membantu murid memperoleh kemahiran membuat keputusan yang bijak serta bertanggungjawab pada masa kini dan masa depan.


UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Khamis, Disember 23, 2010

Pluralisme: Masalah metodologi, bukan niat

Pluralisme: Masalah metodologi, bukan niat
Shah al-Maududy
Dis 18, 10
8:47pm
Akhir-akhir ini, terdapat ahli akademik cenderung melabel tokoh-tokoh tertentu, sebagai cenderung atau menyokong fahaman pluralisme agama.

Ada tokoh dilabelkan sedemikian, kerana menghadiri satu 'majlis rasmi' kuil Buddha di Kelantan. Seorang lagi tokoh dikaitkan dengan pluralisme, antaranya disebabkan sikapnya yang konsisten membenarkan penggunaan nama Allah oleh bukan Islam.

meccaAda pihak yang menganggap 'kecenderungan melabel' itu sebagai berniat jahat. Tapi, saya tidak beranggapan sedemikian. Saya tidak percaya, ahli akademik yang melabel itu berniat jahat. Saya percaya, ahli akademik tersebut berniat baik dan ikhlas. Iaitu memelihara kesucian agama.

Saya juga tidak mempercayai, 'pelabelan' ini dilakukan dengan niat menggunakan isu akidah, untuk mewujudkan permusuhan di kalangan ahli politik.
Sangat serius

Pada pengamatan saya, 'pelabelan' yang 'sangat serius' ini, berpunca daripada kesilapan metodologi yang diguna pakai, dalam mendiskusi isu-isu agama. Ia bukan isu 'niat jahat'. Ia sebaliknya isu 'ketempangan metodologi'.

Sepatutnya, dalam membuat keputusan berhubung isu-isu agama (sebenarnya dalam semua isu), nas-nas al-Quran dan hadis, hendaklah dirujuk terlebih dahulu.

Kesilapan akan berlaku, apabila yang pertama dirujuk, ialah kemaslahatan umum atau kebimbangan terhadap kedudukan agama. Sementara, nas-nas syarak dikemudiankan.

sitting in a mosqueMetodologi yang salah inilah juga antara faktor tercetusnya 'budaya tahrim', iaitu budaya suka mengharam sesuatu secara melulu.

Akibatnya, mendoakan kesejahteraan keduniaan kepada bukan Islam, haram. Mendoakan keburukan kepada orang-orang Islam yang dianggap zalim, haram. Bukan Islam masuk ke dalam masjid, haram. Menyedekahkan hasil judi kepada fakir miskin, haram…

Semuanya diputuskan sebagai haram, kerana rujukan pertama kepada nas-nas syarak, tidak dilakukan terlebih dahulu.

Jika yang pertama dirujuk ialah nas-nas syarak, saya yakin, tokoh yang menghadiri majlis di kuil Buddha, atau membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, tidak akan dilabel sebagai cenderung atau menyokong pluralisme. Bahkan, tidak akan ada yang tergamak melabel sedemikian.

masjid jamek mosqueIni disebabkan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW lebih 'dahsyat' daripada sekadar 'menghadiri majlis rasmi di rumah ibadat bukan Islam'.

Ibnu Ishaq dalam kitabnya berkenaan sirah nabawiyyah, mencatatkan peristiwa lawatan satu rombongan Kristian dari Najran ke Madinah, untuk bertemu Nabi SAW. Rombongan tersebut disambut Baginda SAW di masjid Baginda, Masjid Nabawi.
Kristian di masjid

Kebetulan, rombongan tersebut tiba di Masjid Nabawi selepas Asar, yang merupakan waktu sembahyang mereka. Lantas, rombongan Kristian itu bangun untuk mengerjakan sembahyang mereka dalam Masjid Nabawi.

Tatkala para sahabat mahu menegah mereka berbuat demikian, Nabi SAW bersabda, “biarkan mereka (mengerjakan sembahyang mereka)”. Lantas mereka mengadap ke arah timur, lalu mengerjakan sembahyang mereka dalam masjid kedua suci dalam Islam itu!

Peristiwa ini turut disentuh oleh Imam Ibnu Qayyim dalam karyanya Zadul Ma'ad, jilid 3.

putrajaya 120505 mosqueSikap lunak Nabi SAW terhadap bukan Islam, diteruskan oleh para sahabat Baginda. Syaidina Umar r.a sebagai contoh, mengarahkan diperuntukkan daripada Baitulmal, bantuan kewangan tetap kepada salah seorang Yahudi dan tanggungannya (al-Kharaj, karangan Abu Yusuf, ms.26 & Fiqh al-Zakat, karangan al-Qaradhawi, jilid 2, ms.705-706).

Beliau juga mengarahkan diperuntukkan dari Baitulmal bantuan kewangan kepada para pesakit kusta beragama Kristian (Ghair al-Muslimin Fi al-Mujtama' al-Islami, karangan al-Qaradhawi, ms.47).

Lebih dari itu, sesetengah para tabi'in yang terkemuka, memberikan sebahagian daripada zakat fitrah kepada paderi-paderi Kristian. Sesetengah daripada mereka, seperti Ikrimah, Ibnu Sirin dan al-Zuhri pula berpendapat, harus memberi zakat kepada mereka (Ghair al-Muslimin Fi al-Mujtama' al-Islami, ms.47)
Zakat kepada bukan Islam

Menyedari Nabi SAW pernah mengizinkan orang-orang Kristian mengerjakan sembahyang mengikut cara mereka dalam Masjid Nabawi, Syaidina Umar r.a memberikan bantuan kewangan kepada bukan Islam bersumberkan wang Baitulmal, dan ada tabi'in yang mengharuskan wang zakat diberikan kepada bukan Islam.

NONEMenyedari semua ini, adalah amat membingungkan, apabila seseorang itu dilabel sebagai condong kepada fahaman pluralisme, semata-mata kerana menghadiri 'majlis rasmi' di kuil Buddha!

Jika dirujuk nas-nas syarak berhubung penggunaan nama Allah oleh bukan Islam pula, saya yakin, tiada pihak yang sanggup melabelkan mana-mana orang Islam yang membenarkannya, sebagai penganut fahaman pluralisme.

Dalam surah al-Zumar ayat 3, Al-Quran merakamkan ucapan orang-orang musyrik yang menjustifikasikan perbuatan mereka menyembah berhala. Mereka berkata “Kami tidak menyembah atau memujanya (yakni berhala) melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya”(al-Zumar : 3).

Jelasnya, mereka menggunakan kalimah Allah seperti yang dirakam sendiri oleh al-Quran. Dalam ayat di atas, al-Quran tidak menegah mereka menggunakan perkata Allah dalam ucapan mereka itu.

NONESebaliknya, al-Quran hanya menyebut dalam sambungan ayat di atas “Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, lagi sentiasa kufur”(al-Zumar :3)

Rujukan kepada nas menemukan kita bahawa, pada zaman Nabi s.a.w, orang-orang bukan Islam bukan sahaja menggunakan kalimah Allah dalam ucapan mereka. Bahkan mereka menggunakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim!.
Bismillahirrahmanirrahim

Dalam surat Raja Mesir, Muqauqis yang beragama Kristian kepada Nabi SAW, beliau memulakannya dengan “Bismillahirrahmanirrahim! Kepada Muhammad bin Abdullah (SAW) dari Muqauqis, pembesar Qibti…”(Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, jilid 3, ms.61 & Ibnu Hisyam dalam Sirah Ibnu Hisyam, jilid 2, ms.359).

Tidak terdapat pula sebarang kenyataan yang menunjukkan Nabi SAW membantah penggunaan Bismillahirrahmanirrahim oleh Muqauqis itu.

taman tamadun islam 280906 mosqueDi samping nas-nas syarak yang dinyatakan, kenyataan para ulama juga sangat jelas berhubung soal ini. Contohnya, jumhur ulama mensyaratkan Ahli Kitab (penganut Yahudi dan Kristian) menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang bagi menjadikannya halal dimakan oleh orang Islam (lihat tafsiran ayat 5 Surah al-Maidah dalam Tafsir al-Qurtubi).

Justeru, bagaimana boleh dikatakan, orang bukan Islam terutamanya Ahli Kitab, tidak boleh menggunakan kalimah Allah?

Penggunaan nama Allah oleh bukan Islam begitu luas pada zaman kegemilangan Islam, sehingga mereka menggunakannya dalam nama-nama mereka, tanpa ada bantahan dari ulama Islam.

ibrahimi mosque 240205Sebagai contoh, Hibatullah bin Tilmiz, yang merupakan salah seorang cendiakawan bukan Islam pada zaman Abbasiah (Ghair al-Muslimin Fi al-Mujtama' al-Islami, ms.53). Hibatullah adalah gabungan dua perkataan, iaitu Hibah dan Allah.

Berhadapan dengan nas-nas syarak dan fakta-fakta ini, saya tidak faham, bagaimana orang Islam yang membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, dilabel sebagai menyokong fahaman pluralisme!

Bagi mengelakkan munculnya 'pandangan-pandangan yang menghairankan' ini, kembalilah kepada metodologi penentuan hukum dalam Islam. Rujuklah al-Quran dan Sunah terlebih dahulu, sebelum merujuk kepada sumber-sumber perundangan lain yang diperakui.

(Sumber : http://www.malaysiakini.com/letters/151160)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Isu yang berkaitan:

1) Pluralisme : Mufti Perlis tampil membela Nik Aziz http://www.malaysiakini.com/news/150923

2) IKIM tolak fahaman pluralisme agama

Jumaat, Disember 17, 2010

Muktamar PEPIAS 2010

Sekitar Muktamar PEPIAS tahun 2010

Tanggal 5 disember 2010 yang lalu, PEPIAS telah berjaya menyelesaikan Muktamar Agung Tahunan kali ke - 19. Sepanjang tempoh sebelum itu, kesemua cawangan telah mengadakan Mini muktamar masing - masing. Hampir kesemua cawangan melihatkan perubahan pimpinan termasuk pimpinan PEPIAS pusat. Alhamdulillah ini merupakan petanda sistem kaderisasi PEPIAS terus berjalan dengan baik.

Persoalannya ialah bagaimana PEPIAS mengembeling tenaga untuk mengisi barisan pelapis baru ini? Bersama hayati dan beriltizam dengan tema PEPIAS sesi 2010/2011;

MENGISI PEMUDA PERUBAH UMMAT, MEMBANGUN INSAN DIRUNTUHAN ADAB.

Untuk itu disertakan koleksi suasana muktamar cawangan untuk tatapan bersama moga terimbau semula semangat untuk terus memperbaiki diri dan berbakti.


Muktamar PEPIAS Kuala Langat


Muktamar PEPIAS Kuala Langat


Muktamar PEPIAS Petaling Jaya


Muktamar PEPIAS Petaling Jaya


Muktamar PEPIAS Pandan


Muktamar PEPIAS Pandan


Muktamar PEPIAS Bangi


Muktamar PEPIAS Bangi


Muktamar PEPIAS Gombak


Muktamar PEPIAS Pusat

FluCard vs Thumbdrive

The thumbdrive’s arch nemesis – FluCard

For the super busy parent who loves the idea of technology speeding up the daily routine,the FluCard is just the gadget to bring a new era of speed.The FluCard requires no need to be plugged into a USB connection to transfer files. All you need, is WIFI. Will you get the FluCard?
by Nadira Begum 
Filed under New ProductsNews
FluCard Singapore
The FluCard
Henn Tan, the Singaporean that brought the thumbdrive to the world has now invented another device that will take the world by storm. It’s the FluCard. We presume it was name this way as it will spread like a flu virus.
It is a thumbdrive with a difference. This time, you do not need any USB connection to transfer your files. All you need is, Wi-Fi.
The FluCard is a powerful SD card with built-in Wi-Fi technology. It is this technology that enables photos to be sent through the air to a person’s FluCard.
With the FluCard, you can exchange photos and video clips with friends and family even when outdoors. You can also transfer photos from your camera to your computer wirelessly. This means we can throw that USB cable or card reader into the bin.
The FluCard will work in most digital cameras, video cameras and digital photo frames that use Secure Digital Memory Cards (SD Cards). There is no need to configure anything, simply insert your FluCard into your camera and it is ready to exchange photos. You are given the option of configuring your FluCard so you can send photos to your personal server, or create a private photo-exchange group.
The FluCard can be configured using a computer or a mobile smart phone with Wi-Fi compatibility.
With regard to power consumption, Poo Teng Pin, vice president of Operations in Trek 2000, said the Wi-Fi module is activated only when users are sending or receiving files. Otherwise, it draws power like a normal SD card. Poo also told CNET Asia that the FluCard has an effective transmission range of 10m. Beyond that distance, it can still operate but may be subjected to interference from other wireless devices.
For now, the FluCard is able to transmit to one device only. If there is more than one FluCard equipped cameras around the vicinity, the card will connect to the nearest shooter with the strongest signal. This raises some security concerns because images and videos may be sent to another device which is not the intended recipient. In hindsight, the transmission range is still quite short, so you will know who you’re sending the pictures to. Hence, it seems secure to a certain extent.
The FluCard will be available in Singapore from next quarter. 
As to whether the FluCard will be made available in other forms, such as Compact Flash cards, Henn Tan, president of Trek 2000, said the company will monitor the market for demand.
From all these specifications, it seems Trek’s FluCard is slated to be the next generation of wireless SD cards for imaging devices. The Singapore Company anticipates professional photographers to be the first to adopt this media before it gains popularity among the masses.
The FluCard also receives support from Toshiba which will appoint Trek as the official OEM manufacturer for the card. The Japanese firm will also form a consortium to support the distribution of the FluCard as well as oversee the intellectual property protection for this latest innovation.
Trek aims sell the card in capacities ranging from 8GB to 128GB. The 8GB version will cost around US$100 and is expected in Singapore in the next quarter. The next market to get the FluCard will be Japan.
Source: CNET Asia

Sabtu, Disember 11, 2010

Saya petik:

Pelapor: Puan Siti Zailah Binti Mohd. Yusuff (Rantau Panjang) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah pendapatan negara sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 dari sumber pendapatan dari hasil lesen judi yang dikeluarkan dan jumlah perbelanjaan terperinci yang telah digunakan dari hasil pendapatan lesen judi tersebut.

JAWAPAN BERTULIS:

1.Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah hasil yang disumbangkan oleh sektor perjudian kepada negara dari tahun 2000 hingga 30 September 2010 adalah seperti berikut: (senarai di atas)

2. Untuk makluman Yang Berhormat selanjutnya, kesemua hasil perjudian tersebut dimasukkan sebagai hasil ke dalam Kumpulan Wang Disatukan. Hasil dalam Kumpulan Wang Disatukan ini digunakan sebagai sumber perbelanjaan mengurus dan membangun negara tanpa disasar kepada sesetengah golongan sahaja.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fikrah:-

1) kalau boleh dielakkan, elakkan lah... kalau tidak boleh dielakkan, banyakkanlah bersedekah, dan berinfaq.
2) Negara kita, tanggung jawab kita. Yang lebih utama, agama Kita, amanah kita. Bukankah kita dicipta untuk menjadi Khalifah di atas muka bumi? Selari dengannya, tugas kita sebagai hamba Allah yang mentaati segala perintah dan laranganNya... 

Bertindaklah. 

Rabu, Disember 01, 2010

Jangan Berhenti Tangan Mendayung

Sebuah artikel berjudul “Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawa Hanyut.”, nukilan fikrah dari Pak Natsir ini sangat penting untuk kita renungkan bersama. Ditulis pada 17 Ogos 1951, 6 tahun selepas Indonesia mencapai kemerdekaan. :Hari ini, kita memperingati hari ulang tahun negara kita. Tanggal 17 Agustus adalah hari yang kita hormati. Pada tanggal itulah, pada 6 tahun yang lalu, terjadi suatu peristiwa besar di tanah air kita. Suatu peristiwa yang mengubah keadaan seluruhnya bagi sejarah bangsa kita. Sebagai bangsa, pada saat itu, kita 
melepaskan diri dari suasana penjajahan berpindah ke suasana kemerdekaan…Kini! Telah 6 tahun masa berlalu. Telah hampir 2 tahun negara kita memiliki kedaulatan yang tak terganggu gugat. Musuh yang merupakan kolonialisme, sudah berlalu dari alam kita. Kedudukan bangsa kita telah merupakan kedudukan bangsa yang merdeka. Telah belajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Telah menjadi anggota keluarga bangsa-bangsa. Penarikan tentara Belanda, sudah selesai dari tanah air kita. Rasanya sudahlah boleh bangsa kita lebih bergembira dari masa-masa yang lalu. Dan memang begitulah semestinya! 

Akan tetapi, apakah yang kita lihat sebenarnya? Masyarakat, apabila dilihat wajah mukanya, tidaklah terlalu berseri-seri. Seolah-olah nikmat kemerdekaan yang telah dimilikinya ini, sedikit sekali faedahnya. Tidak seimbang tampaknya laba yang diperoleh dengan sambutan yang memperoleh! Mendapat, seperti kehilangan! Kebalikan dari saat permulaan revolusi. Bermacam keluhan terdengar waktu itu. Orang kecewa dan kehilangan pegangan. Perasaan tidak puas, perasaan jengkel, dan perasaan putus asa, menampakkan diri. Inilah yang tampak pada saat akhir-akhir ini, justru sesudah hampir 2 tahun mempunyai negara merdeka berdaulat. 

Dahulu, mereka girang gembira, sekalipun hartanya habis, rumahnya terbakar, dan anaknya tewas di medan pertempuran, kini mereka muram dan kecewa sekalipun telah hidup dalam satu negara yang merdeka, yang mereka inginkan dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampau. Mengapa keadaan berubah demikian? Kita takkan dapat memberikan jawab atas pertanyaan itu dengan satu atau dua perkataan saja. Semuanya harus ditinjau kepada perkembangan dalam masyarakat itu sendiri. Yang dapat kita saksikan ialah beberapa anasir dalam masyarakat sekarang ini, di antaranya: Semua orang menghitung pengorbanannya, dan minta dihargai. Sengaja ditonjol-tonjolkan kemuka apa yang telah dikorbankannya itu, dan menuntut supaya dihargai oleh masyarakat. Dahulu, mereka berikan pengorbanan untuk masyarakat dan sekarang dari masyarakat itu pula mereka mengharapkan pembalasannya yang setimpal… Sekarang timbul penyakit bakhil. Bakhil keringat, bakhil waktu, dan merajalela sifat serakah. 

Orang bekerja tidak sepenuh hati lagi. Orang sudah keberatan memberikan keringatnya sekalipun untuk tugasnya sendiri. Segala kekurangan dan yang dipandang tidak sempurna, dibiarkan begitu saja. Tak ada semangat dan keinginan untuk memperbaikinya. Orang sudah mencari untuk dirinya sendiri, bukan mencari cita-cita yang di luar dirinya. Lampu cita-citanya sudah padam kehabisan minyak, programnya sudah tamat, tak tahu lagi apa yang akan dibuat!… ”

”Saudara baru berada di tengah arus, tetapi sudah berasa sampai di tepi pantai. Dan lantaran itu tangan saudara berhenti berkayuh, arus yang deras akan membawa saudara hanyut kembali, walaupun saudara menggerutu dan mencari kesalahan di luar saudara. Arus akan membawa saudara hanyut, kepada suatu tempat yang tidak saudara ingini… Untuk ini perlu saudara berdayung. Untuk ini saudara harus berani mencucurkan keringat. Untuk ini saudara harus berani menghadapi lapangan perjuangan yang terbentang di hadapan saudara, yang masih terbengkelai… Perjuangan ini hanya dapat dilakukan dengan enthousiasme yang berkobar-kobar dan dengan keberanian meniadakan diri serta kemampuan untuk merintiskan jalan dengan cara yang berencana.”


Nota: Bacaan selengkapnya ada pada buku Capita Selecta 2, (Jakarta: PT Abadi, 2008).

Selasa, November 30, 2010

How to seal a bag and make it air-tight?

How to seal a bag and make it air-tight?
1. Cut up a disposable water bottle and keep the neck and top, as in photo.

2. Insert the plastic bag through the neck and screw the top – to seal.

The bottle is made to be air-tight, such that water will not leak, the secret lies with the top and screw!

Isnin, November 29, 2010

The Dragonfly effect
Bermain dengan emosi masih merupakan faktor yang dominan bagi menjayakan sesuatu program atau aktiviti. Bijak menggunakan emosi membolehkan hasrat seseorang itu tertapi, tapi jika salah mengadunkan ramuannya, akan membangkitkan kemarahan melampau.

Seorang pakar psikologi sosial, Jennifer Aaker dan dibantu oleh suaminya, Andy Smith, seorang pakar dan juruperunding pemasaran bersetuju bahawa emosi adalah sesuatu yang amat penting untuk memperoleh sesuatu kesan yang mendalam. Melalui buku yang memberikan focus mengenai kuasa media sosial atau laman sosial, The Dragonfly Effect, kedua mereka mengulas bagaimana perkara tersebut boleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar.

Bertitik tolak kepada keyakinan, perkara kecil boleh memberikan kesan yang besar, Jennifer Aaker dan Andy Smith kagum dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Shameer Bhatia, seorang usahawan yang sedang meningkat naik dalam aspek pinjaman mikro. Pada tahun 2007, Shameer disahkan mengidap kanser darah atau leukemia ketika mendapat pemeriksaan doktor di sebuah klinik di Mumbai.

Doktor menasihatkan agar Shameer cepat pulang ke Lembah Silikon, tempat penginapannya untuk mendapat rawatan berterusan daripada doktor. Setelah menjalani beberapa siri rawatan, Shameer dicadang menjalani pemindahan tulang sumsun. Masalahnya, bagaimana untuk mendapatkan penderma sepadan, dan menurut teorinya kesepadanan itu banyak bergantung kepada faktor keluarga, keturunan dan mereka yang mempunyai hubungan darah.

Shameer merupakan anak imigran dari Asia Selatan. Seorang rakan kongsinya, Robert Chatwani mengambil keputusan untuk menggunakan sebaran e-mel kepada semua kenalan mereka menceritakan apa yang berlaku ke atas Shameer. Dengan menggunakan kemudahan laman sosial, Robert berjaya menghantar antara 400 hingga 500 e-mail . Dalam tempoh 48 jam, e-mel tersebut telah tersebar kepada lebih 35,000 orang dan -sejak itu, kempen tersebut berjaya menarik simpati lebih sejuta orang dalam tempoh sebelas minggu.

Shameer akhirnya bergabung dengan Vinay Chakravarthy, seorang lagi keturunan Asia Selatan yang menghidapi penyakit yang sama dan sedang mencari penderma yang sesuai. Gabungan tersebut akhirnya berjaya menemui penderma yang hampir sepadan, pada bulan Ogos 2007.

Walau bagaimanapun, setelah beberapa bulan menjalani pemindahan tulang sumsum, pada bulan Mac 2008 Shameer meninggal dunia kerana menerima tolakan dari dalam badannya beberapa kali. Namun, sebelum menjalani pemindahan, Shameer sentiasa melaporkan perkembangan melalui laman sosial dan berterima kasih ke atas semua yang bersimpati dengan penyakit yang dihidapinya.

Pengarang turut membuat analisis mengenai keberkesanan Barrack Obama memenangi pilihan raya presiden Amerika Syarikat pada bulan November 2008 menerusi tarikan emosi pengundi muda yang sentiasa mengikuti kempen tersebut melalui youtube. Sepanjang kempen, bahan kempen yang disiarkan melalui youtube telah menarik minat lebih 50 juta pengunjung dan melibatkan masa tontonan lebih 14 juta jam. Dari sudut penggunaan laman sosial, Obama jauh terkedepan berbanding calon Republikan, John MacCains. Obama mampu menarik lebih 5 juta penyokong melalui 15 jenis laman sosial termasuk 2.5 juta dari facebook. Obama menguasai lebih empat kali ganda dari John MacCains dalam capaian melalui laman sosial.

Bagi Jennifer Aaker dan Andy Smith, kedua kes ini membuktikan bahawa laman sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan sesuatu perubahan sosial. Bagi mendapat manfaat dari perkembangan tersebut, kedua mereka merangka sebuah teori yang menggunakan analogi sejenis serangga, iaitu pepatung ataupun sibur-sibur. Bagi sesetengah masyarakat, serangga tersebut amat penting dalam kehidupan mereka, kerana ia turut merupakan sumber makanan.

Pepatung, seperti juga serangga lain mempunyai tiga pasang kaki, dan jangka hayatnya tidaklah lama, pepatung dewasa bertahan selama 4 bulan. Uniknya pepatung ialah sayap, mata dan badannya. Dua pasang sayap yang lutsinar, kuat dan sentiasa bergerak secara kesatuan semasa terbang. Sepasang mata yang besar didepan dan badannya yang panjang sebagai pengimbang yang cekap. Pepatung merupakan serangga yang paling pantas sekali terbang, dan memakan hampir semua serangga lain yang lebih kecil, termasuk nyamuk, lalat dan agas-agas.

Empat sayap yang dipunyai oleh pepatung itu diironikan sebagai empat strategi laman sosial. Sayap pertama mewakili focus, sayap kedua menarik perhatian (grab attention), sayap ketiga menjalin hubung (engange) dan sayap keempat ialah melaksanakan (take action).

Sayap Pertama: Foku

Pengarang menjelaskan sayap pertama itu mestilah membawa kepada matlamat yang hendak dicapai. Matlamat itu tidak perlu merupakan sesuatu yang besar, kerana bagi mereka meskipun dianggap kecil, yang lebih penting ialah kesannya yang lebih besar. Langkah seterusnya dalam strategi pertama ialah setelah matlamat telah ditetapkan, ia perlu dipecahkan dalam beberapa kategori yang lebih kecil dan khusus. Langkah kedua, ialah buat keputusan bagaimana untuk mengukur kejayaan sesebuah matlamat. Dari situlah ditentukan pula rencana yang lebih khusus dengan menggunakan kaedah dan panduan dalam bidang pengurusan.

Sayap Kedua: Menarik Perhatian

Apabila sudah jelas apa yang hendak dilakukan, seseorang itu perlu mencari jalan bagaimana untuk menarik perhatian khalayak sasaran. Saranan pengarang ialah menggunakan pendekatan manusiawi iaitu bersifat sentuhan peribadi (personal touch), asli, mudah dan banyak menampilkan visual, termasuk warna yang sesuai dan foto atau video klip yang menyokong membina emosi khalayak. 

Sayap Ketiga: Menjalin Hubungan 

Bagi membolehkan khalayak melaksanakan apa-apa tindakan, emosi khalayak mestilah dibentuk terlebih dahulu selaras dengan matlamat. Untuk melakukannya, seseorang itu perlu memahami bagaimana sesuatu perhubungan erat boleh terjalin. Cerita dan sentuhan peribadi memainkan peranan. Anda seharusnya dapat mengungkapkan cerita anda melalui pelbagai media, termasuk media konvensional. Ini kerana sesetengah orang lebih gemar menggunakan facebook berbanding twitter atau e-mel, ada segelintir bergantung kepada mesej dalam media konvensional (radio, televisyen, akhbar, majalan ataupun risalah). Ia akan menjadi lebih berkembang apabila generasi internet itu bersembang sama ada secara maya ataupun lepak dengan kawan-kawan menceritakan mesej tersebut.

Ini telah dibuktikan melalui kempen Obama. Obama sentiasa membawa set blackberry sepanjang kempen tersebut. Setiap pertanyaan yang diterimanya, beliau akan jawab dan seterusnya diposkan melalui sms, twitterfacebook dan blog. Ini dilakukan oleh Obama sendiri dengan dibantu oleh beberapa orang petugas kempen termasuk Randi Zukerberg, saudara kepada pengasas facebook. Imej Obama ketika dilihat tidak lekang dari menggenggam blackberry, kerana teknologi itu telah melakarkan imej beliau sebagai seseorang yang moderat, telus, jujur dan menerima maklum balas. Beliau akan menghubungi mereka yang memberikan maklumat dan mengucapkan terima kasih,walaupun dalam sesetengah keadaan, maklum balas tersebut adalah negatif.

Sayap Keempat: Laksanakan 

Apabila sudah boleh menjalin hubungan dengan khalayak, inilah masanya untuk mendorong mereka melaksanakan peranan tersebut. Kebiasaannya, ketika inilah kita memerlukan khalayak membuat keputusan dengan menyentuh emosi untuk bangkit memberikan sumbangan secara sukarela, sama ada untuk memilih, memberikan derma dan sumbangan tenaga ataupun kedua-duanya.

Masa ini juga kita bakal berhadapan dengan penolakan, kerana orang yang memberikan kesanggupan pada awalnya akan berubah sikap. Oleh itu, kita perlulah cekap mengesan mereka untuk terus memberikan dorongan, atau memujuk emosi yang sudah berganjak itu dengan cepat dan berhubung secara peribadi. 

Strategi ini banyak digunakan dalam politik, terutama pada saat-saat akhir kempen pilihan raya. Maklumat balas yang diterima itu mestilah jelas dan khalayak yang terbabit mempunyai asas penolakan yang kian goyah harus dipujuk dan dirayu. Menggunakan laman sosial juga boleh membantu, yakni apabila menemui mesej sedemikian, kita haruslah menjawab secara berhemah dan positif.

Bagi pengarang, seseorang yang ingin melakukan perubahan menerusi laman sosial perlukan kepada empat-empat sayap tersebut. Buku ini sebenarnya sebuah buku yang menganalisis secara menarik mengenai aspek psikologi yang memungkinkan kita mendapat faedah dari perspektif arah aliran mikro kepada hal-hal yang besar dan bermakna. 

Laman sosial perlu dimanfaatkan dan laman sosial itulah juga menjadi senjata parti-parti pembangkang untuk memenangi lebih banyak kerusi dalam pilihan raya umum 2008 lalu. Sekurang-kurangnya, buku ini mungkin boleh jadi panduan terbaik sehingga kini bagaimana kita boleh menggunakan peluang di atas kebanjiran khalayak laman sosial yang semakin sehari semakin bertambah besar. (akh)


(Sumber : Blog buletinKPM)

Kanser

KANSER 

Apakah kanser? Ia merupakan keadaan dimana sel-sel sihat dalam badan kami telah berubah kerana diserang oleh asid yang mengandungi kimia yang membolehkan sel-sel kanser menambah dan merebak dalam badan kami. Untuk mengelakkan darah kami menjadi asidik perlu jaga makanan. Kurangkan makan daging dan amalkan lebih memakan sayur dan buah-buahan. 


PENGETAHUAN 
AM 

Gigi manusia menunjukkan bahawa kami sebenarnya perlu makan sayur dan buah-buahan kerana hanya mengandungi 4 batang gigi tajam ( gigi kanine ) daripada 32. Ini bermaksud 28 batang untuk mengunyah makanan berbentuk 
  buah dan sayur.  Binatang liar seperti harimau dan singa yang makan daging mempunyai gigi yang tajam untuk mengoyak daging.Kitab agama Al-Quran pun beri petunjuk bahawa kami perlu makan sedikit daging sahaja. 

PENYEBAB KANSER 


Penyebab utama adalah merokok. Ia membunuh manusia secara perlahan-lahan tanpa kesan-kesan awal dan menghabiskan duit kami dengan senyap sahaja. Setiap batang rokok mempunyai 4,000 jenis kimia yang merbahaya ( dalam sukatan amaun kecil ). Menghisap sekali lebih 600 kali merbahaya daripada bernafas asap daripada kenderaan awam. 


MAKANAN YANG MENYEBABKAN KANSER 


a)  Makanan yang di 
  BBQ 

b)  Makanan yang di goreng dengan lebih minyak seperti goreng pisang, keledek, kentang fries & wedges 
kerepek. 

c)  Daging yang dimasak dengan api atau suhu yang sangat tinggi. 


d)  Makanan yang diawet , berlebihan garam atau nitrate. Contoh : makanan tin, telor & sayur masin, sausage, daging salai. 


e)  Nasi yang disimpan hingga pagi esok ( mengandungi aflatoksin ) 


g)  Makanan yang berkurangan serat. 
  Contoh : roti putih. Badan kami memerlukan 25gm serat yang boleh cair dan diserap dan serat biasa  setiap hari. Kami perlu minum sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter atau 8 gelas air kosong sehari 

h) Jangan makan roti yang telah berkulat dan roti yang disimpan lebih 2 hari dalam cuaca panas untuk mengelakkan 
kanser hati 

UBAT KANSER  SEMULAJADI 


Sayur-sayuran dan buah-buahan berwarna 
hijau, merah, unggu dan oren sangat mengandungi bahan-bahan anti-kanser seperti antioksiden dan Vitamin A, E dan Cyang mencegah dan melawan sel-sel kanser. Segala jenis kanser boleh diubati dengan jus buah dan sayur.  


Buah durian belanda agak berkesan. Berikan kepada pesakit dan buat ujian darah kemudian. Pasti nampak sel-sel kanser akan berkurangan dalam darah kami dan lama-lama akan sembuh. Boleh cuba kalau tak percaya. Ada kes dimana doktor telah kata kanser dalam tahap ke 4 dan tidak boleh diubati lagi.......tetapi oleh kerana tiada pilihan lain ( lebih baik cuba daripada menunggu dan menderita ) dan keyakinan diri pesakit minum jus buah-buahan dan sayuran bercampur ( termasuk carrot, durian belanda, strawberry, blueberry, kobis, broccoli dan anggur merah ). 

Selepas beberapa hari pesakit nampak lebih bertenaga dan sihat. Ujian darah dibuat dan doktor-doktor pun terkejut dan hairan bahawa sel-sel kanser makinberkurangan. Lama-lama pesakit makin sembuh dan akhirnya hidup seperti biasa. 

(sumber : email forward)
Siri Perkongsian Ilmu

Jumaat, November 26, 2010

We Are Knowledge Managers?

Sunday November 21, 2010

What all educators must know

By DR THEVA NITHY

Having an assessment-based education system is not good enough if the country has plans to transform and move ahead.
WE ARE stuck in a system where we educators envisage ourselves asknowledge managers, rather than as “knowing managers”.
What is the difference?
Knowledge managers are people who think that knowledge is an independent wheel in a vehicle and does not interact with the rest of the vehicle. It can be removed, damaged or modified and still have no causal effect on the rest of the vehicle.
Knowledge managers are also traditional teacher-centred practitioners who think that knowledge is to be swallowed and regurgitated by learners. Regurgitation of course, occurs at examination halls, where it will be determined how good learners are at reproducing data.
Knowing managers, are people who understand that that one insignificant wheel plays a determining role, in the overall performance of the vehicle.
These managers know that the sum total of learning occurs in a multi-linked wheel where the weakest link determines the overall performance.
The overall immersions, interactions and experiences in a learning environment will determine the final outcome – the person that the student will become.
I have found that students, who make the effort to spend time with their lecturers outside their classrooms and engage in issues outside their areas of expertise, are thoughtful thinkers and have a better perception.
They are quite distinct from the straight A’s scholars who studiously plug away at their assignments and books, but never really understand where everything falls in the greater scheme of things. Why is this so?
Many educators make the mistake of falling into the role of knowledge managers the instant they step into formal learning spaces — this is true at schools and at universities. It is the job of schools and the universities to ensure students graduate with sufficient knowledge that will enable them to acquire an acceptable grade or degree.
Who can blame the educators then, for wanting to become knowledge managers who teach with only exams in mind since this is the requirement the institutions and ministries want. Knowing managers, however, are aware that learning through knowing is an infinite system of beliefs, knowledge, skills, ethics and social interactions amongst others.
Research and investigations, debates and discussions, all mesh into a single coherent set of skills that stimulates and builds “knowing’’ and the series of orchestral manoeuvres finally result in a learned person.
The environment that provides all these are almost non-existent in nearly all educational systems.
In my own students, I have found they quickly disengage from me when they cannot find relevance and synchrony between my teachings and what they want.
This is especially true in first-year students. They come to the university with big ambitions, after having been told they are the cream of the crop, and that success is guaranteed. The system gives me the impression that they are excellent and ready for “knowing”.
When we meet, the students and I find there is almost a complete mismatch in expectations.
With the stage set by this mismatched expectations, students slowly succumb to a downward spiral where they realise that the knowledge and certainty they had, is not quite the knowing and certainty they face.
They realise that their achievements in examinations have no value. The actual expectation is for them to open their minds to new ways of thinking and knowing.
They realise that it is the discussions and arguments that provide a real understanding of knowing.
A new twist
This is the start of the mess we are in now. The system demands that I become a knowledge manager who grades students on quantified knowledge, and then assign them marks and points that will determine a range of grades.
At the same time, the system also demands that I become a knowing manager who will immerse students into a knowing environment.
I am reminded of a public speaking class earlier where my students could not grasp that a great speech was a combination of many components coming together.
When I spoke about eye contact, everyone focused on it, forgetting gestures and voice tone.
They are now getting the idea that nothing can work by itself, and it is all about knowing their speech and their audience, not knowledge of the speech and the audience — knowledge being an ineffective tangible factor; and knowing being about an intangible, powerful force.Don’t get me wrong. We just never have had high expectations until now. The problem lies with the fact that educators and education systems are not evolving fast enough to meet new demands.
The other problem is that entrance into universities and schools is a global economic game now, and all the major players believe in looking at knowledge grades first before looking at the knowing skills.
We have encouraged the growth of a grading system based on student competition, where students (and educators) are forced to seek an edge over their peers.
This restricts them from engaging fully with each other in a trusted manner since information that is perceived to give an edge, will be held back.
In many Asian countries, this has also resulted in one of the biggest disasters — tuition centres.I have come to believe that the assessment-based system we have created is the core catalyst for the dysfunction of our education system. We are addicted to knowledge of the tangibles and have lost focus and faith in knowing the intangibles.
What is the way out? We have to create meaningful and relevant alternatives to exams, and there are many – from research projects to scholarly debates to entrepreneurship – the list is endless.


They may be difficult, but we no longer have the option of choosing a simpler route. It is time to decide once and for all whether we want students who MUST go to school for grades and knowledge or students who will immerse themselves into ways of knowing and become relevant to the future that is already at our doorstep. Or are we willing to risk a failed state?> Dr Theva Nithy is a senior lecturer at the School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia. Through this column and through the revolutionary ENGAGE Programme – Education for Sustainable Global Futures – USM has started, he and his colleagues hope to help transfor the landscapes of Malaysian schooling and higher education systems. He can be contacted at 
theva@usm.my.