Khamis, Februari 11, 2010

Pelaksanaan dasar MBMMBI


RUJUK DI SINI


SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 2010: PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

KP(BSPSH-SPDK)201/005/01(      )
                                                                                             14 Januari 2010
Semua Pengarah Pelajaran,
Jabatan Pelajaran Negeri,
Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 2010:

PELAKSANAAN DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA DAN MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI)
Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Julai 2009 telah memansuhkan pelaksanaan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di sekolah-sekolah dan digantikan dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).
2.       Dalam melaksanakan dasar MBMMBI, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris diperkukuh menerusi pendekatan yang lebih berkesan. Dengan pemansuhan dasar PPSMI, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah hendaklah menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik, manakala di SJK(C) dan SJK(T) menggunakan bahasa pengantar masing-masing.
3.       Pada 5 Ogos 2009, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan supaya dasar MBMMBI dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2010. Dalam proses peralihan ini, sekolah boleh menggunakan Bahasa Inggerisdan/atau bahasa pengantar masing-masing dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan.
 
4.       Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik semasa peralihan dasar PPSMI ke MBMMBI mulai tahun 2010 adalah seperti berikut:
Tahun
Peringkat persekolahan
Rendah
Menengah
Mulai 2010
P&p Sains dan Matematik
boleh menggunakan Bahasa Inggeris.
P&p Sains dan Matematik
boleh  menggunakan
Bahasa Inggeris.
Mulai
2011
i)  P&p Sains dan MatematikTahun Satu di SK menggunakan Bahasa Malaysia.
ii) P&p Sains dan Matematik Tahun Satu di SJK(C) dan SJK(T) menggunakan bahasa pengantar masing-masing.
P&p Sains dan Matematik boleh
menggunakan
Bahasa Inggeris.
Mulai
2012
i)  P&p Sains dan MatematikTahun Empat di SK menggunakan Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris sehingga kohort tersebut tamat Tahun 6.
ii) P&p Sains dan Matematik Tahun Empat di SJK(C) dan SJK(T) menggunakan bahasa pengantar masing-masing dan/atau Bahasa Inggeris sehingga kohort tersebut tamat Tahun 6.
P&p Sains dan Matematik Tingkatan Satu dilaksanakan dalam
Bahasa Malaysia.
P&p Sains dan Matematik Tingkatan Empat boleh menggunakan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia sehingga kohort tersebut tamat Tingkatan 5.
Sila rujuk kepada Lampiran 1 dan Lampiran 2 bagi jadual peralihan dasar PPSMI ke dasar MBMMBI.
5.       Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik bagi Tingkatan Enam Rendah, Tingkatan Enam Atas danMatrikulasi diteruskan dalam Bahasa Inggeris.
6.       Penyediaan soalan-soalan peperiksaan awam bagi kelompok mata pelajaran Sains dan Matematik semasa peralihan dasar adalah seperti yang berikut:
Jenis Peperiksaan
Penggunaan Bahasa pengantar
Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR)
Dwibahasa
sehingga 2015
Penilaian Menengah Rendah(PMR)
Dwibahasa
sehingga 2013
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Dwibahasa
sehingga 2015
7.       Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y. Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan.
Sekian. Terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
 


s.k.      1.         YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin
                        Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia
            2.         YB Datuk Dr. Ir. Wee Ka Siong
                        Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
            3.         YB Dr. Mohd Puad bin Zarkashi
                        Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
            4.         Ketua Setiausaha
                        Kementerian Pelajaran Malaysia
            5.         Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
                        Kementerian Pelajaran Malaysia
            6.         Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
                        Kementerian Pelajaran Malaysia
            7.         Ketua-Ketua Bahagian
                        Kementerian Pelajaran Malaysia
            8.         Penasihat Undang-Undang
                        Kementerian Pelajaran Malaysia
            9.         Pegawai Perhubungan Awam
                        Kementerian Pelajaran Malaysia

Tiada ulasan: