Ahad, Julai 22, 2012

PrinsiP kejuruteraan insan


Kejuruteraan Insan adalah suatu pengoperasian yang bersistematik dalam membina dan mengkoordinasi suatu pembangunan insani, dan seterusnya akan melahirkan suatu generasi yang terarah dan tersusun dalam suatu sistem sosial yang kompleks dan pelbagai. Dengan erti kata lain, Kejuruteraan Insan adalah proses membina manusia menjadi Khalifah yang berfungsi.

Berikut adalah prinsip-prinsip dalam merangka produk Kejuruteraan Insan.
Program membina manusia menjadi khalifah yang berfungsi perlu mencapai objektif berikut:
  1. Membina generasi bertamadun dan berukun
  2. Melahirkan masyarakat Rabbani dan Madani, iaitu masyarakat yang hidup dalam amal Islami dan relevan setiap zaman.
  3. Menjana potensi dalam kepelbagaian kecerdasan.
  4. Mengawal selia sistem dan operasi pengurusan insan secara bersistematik dan terancang.
  5. Menggarap sumber keinsanan bagi menerap semangat kesukarelaan dalam melakukan amalan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
  6. Mencetus dan meraikan budaya penambah-baikan dalam membina dan meneguhkan prinsip-prinsip kesejagatan ummat.
  7. Meraikan keunikan dalam kesamaan serta keindahan dalam kepelbagaian; berpaksikan dan berpandukan Akidah Tauhidiq.
  8. Menerapkan amal jama'iy, dalam setiap perlakuan dengan mengiktiraf kepimpinan dalam kepersatuanan.
  9. Memandang dan meletakkan visi masa depan dengan positif dan optimis, serta penuh beriltizam dengan meletakkan cabaran dan halangan adalah ujian dari Tuhan.


Prinsip yang ditulis di atas juga boleh dijadikan sebagai standard atau kayu-ukur atau benchmarking apabila mengkritik program motivasi yang dianjurkan oleh   kita atau mana-mana pihak.

Sekurang-kurangnya, kaedah ini yang saya gunakan untuk merangka modul dan program yang saya anjurkan!


Tiada ulasan: